bijwerkingen bij kanker

Geeft u informatie over mogelijke bijwerkingen bij uw behandeling
met oncologische middelen

Bijwerkingenbijkanker.nl is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). IKNL werkt continu aan de beveiliging van zijn ICT-systemen. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in een van onze systemen of websites voorkomt. Constateert u zo’n zwakke plek, dan stellen we het zeer op prijs als u hier melding van maakt via een e-mail aan informatiebeveiliging@iknl.nl. Door de kwetsbaarheid te melden voordat u deze aan de buitenwereld kenbaar maakt, stelt u IKNL in staat om maatregelen treffen.

 

> Beveiligingskwetsbaarheid melden