bijwerkingen bij kanker

Geeft u informatie over mogelijke bijwerkingen bij uw behandeling
met oncologische middelen

immunotherapie

Over immunotherapie

Immunotherapie is een behandeling die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Deze behandeling versterkt of verandert uw eigen afweersysteem, zodat het de kankercellen beter kan doden. Ze behoren tot de zogenaamde 'biologicals'  : geneesmiddelen die bereid worden uit natuurlijke eiwitten. Er bestaan verschillende vormen van immunotherapie. We onderscheiden hierbij twee groepen:

  1. Immunomodulantia, deze stoffen stimuleren of onderdrukken (moduleren) de functie van het afweersysteem. 
  2. Monoklonale antilichamen en cytokines.

Monoklonale antilichamen zijn eiwitten (afweer- of antistoffen) die in het laboratorium worden ontwikkeld. Ze worden zo gemaakt dat ze specifieke eiwitten op de buitenkant van kankercellen kunnen herkennen en zich eraan kunnen binden. Monoklonale antistoffen activeren het immuunsysteem niet, maar vallen de kankercellen rechtstreeks aan. De antistoffen herkennen kankercellen (of andere afwijkende cellen in het lichaam), hechten zich eraan en vernietigen ze.
Cytokines (en veel van de andere vormen van immunotherapie, waaronder ook de experimentele vormen) kunnen het eigen afweersysteem versterken of veranderen de activiteit van het eigen afweersysteem tegen de kankercel.

Er wordt veel onderzoek gedaan om nieuwe vormen van immunotherapie te ontwikkelen en bestaande vormen te verbeteren. Een aantal vormen is officieel geregistreerd voor de behandeling van verschillende soorten kanker. Andere zijn nog in ontwikkeling en worden alleen gegeven als experimentele therapie.

Meer informatie over immunotherapie